แพคเก็จ จำนวนคลิก โบนัสแถม (คลิก) จำนวนคลิกที่ได้รับ ราคา (บาท) กดซื้อคลิก

Size SS ได้รับ 10 คลิก

10

0

10

100

ซื้อคลิก

Size S ได้รับ 20 คลิก

20

0

20

200

ซื้อคลิก

Size M ได้รับ 54 คลิก

50

4

54

500

ซื้อคลิก

Size L ได้รับ 110 คลิก

100

10

110

1,000

ซื้อคลิก

Size XL ได้รับ 170 คลิก

150

20

170

1,500

ซื้อคลิก

Size XXL ได้รับ 240 คลิก

200

40

240

2,000

ซื้อคลิก

Size XXXL ได้รับ 500 คลิก

400

100

500

4,000

ซื้อคลิก