ติวฟรี

มอบโอกาสให้น้องๆ นักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งอาจเป็นคนที่มีโอกาสได้เรียนพิเศษหรือคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนพิเศษ ก็สามารถเข้าถึงได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ...บรรจุเนื้อหาที่ผ่านการสรุปในประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ยกตัวอย่างในแต่ละเรื่อง เพื่อให้เห็นภาพของข้อสอบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกสนามสอบให้เข้าใจ ง่าย