คอร์ส

คอร์สวิชา BIOLOGY เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีอยู่หลากหลายชนิด โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละสายพันธุ์มีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป มาเรียนรู้โครงสร้าง และการทำงานของเซลล์แบบสนุกได้สาระไปกับ T.J.บิ๊กขวัญใจวัยรุ่น เนื้อหาสนุก อัดแน่น ทำคะแนนสอบได้แบบสบายๆ

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ
5

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง 46 นาที

เรียนได้

10 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿320