คอร์ส

คอร์สวิชา BIOLOGY เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ทำไมจมูกของเราถึงเหมือนของแม่ แล้วทำไมโรคบางอย่างถึงส่งต่อกันมาในครอบครัว บทเรียนนี้มีคำตอบให้น้องๆ มารู้จักลักษณะทางพันธุกรรมเรื่องยีนและโครโมโซมซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการส่งต่อลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกผ่านกฎของเมนเดล รวมถึงลักษณะที่นอกเหนือกฎดังกล่าว มาเรียนรู้หลักความจริงที่สำคัญทั้งในชีวิตจริงและในสนามสอบ รับประกับเนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย ได้สาระแบบเนื้อๆ!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

3

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง 21 นาที

เรียนได้

7 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿200

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน