คอร์ส

คอร์สวิชา BIOLOGY เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

สิ่งมีชีวิตมีมากมายหลายสายพันธุ์ การเรียนรู้ให้เข้าใจ ขั้นแรกก็ต้องจัดหมวดหมู่แยกประเภทกันก่อน เริ่มกันตั้งแต่เซลล์เริ่มแรกไปจนถึงอาณาจักรต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต บทเรียนนี้จะมาเรียงลำดับจัดสรรเนื้อหาใหม่ให้เข้าใจง่าย ไม่มีงง ข้อสอบจะพยายามพลิกแพลงยังไงก็ไม่ได้แอ้ม!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

4

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง 12 นาที

เรียนได้

10 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿270

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน