คอร์ส

คอร์สวิชา BIOLOGY เรื่อง ประชากร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ประชากร คือกลุ่มสมาชิกของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมารวมตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็คือสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น มาเรียนรู้ปรากฏการณ์นี้อย่างรอบด้าน ด้วยหลักทฤษฏีและตัวอย่างมากมาย รับประกันความเข้าใจแบบถึงแก่น จากบทเรียนคุณภาพคับแก้ว เมื่อไม่มีข้อสงสัย ก็ไม่มีอะไรยากในข้อสอบอีกต่อไป

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

2

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง 33 นาที

เรียนได้

7 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿130

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน