คอร์ส

คอร์สวิชา BIOLOGY เรื่อง ระบบประสาท และระบบฮอร์โมน

เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ ระบบการตอบสนองของร่างกายก็จะทำงาน มาเรียนรู้ระบบประสาทและระบบฮอร์โมน ที่คอยช่วยเหลือร่างกายให้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ รู้จักกับฮอร์โมนชนิดต่างๆ ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อร่างกาย เรียนสนุก สาระจัดหนัก โกยคะแนนสอบแบบไม่มีพักกับบทเรียนนี้

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

7

ระยะเวลา

5 ชั่วโมง 47 นาที

เรียนได้

14 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿500