คอร์ส

คอร์สวิชา CHEMISTRY เรื่อง พันธะเคมี

บทเรียนนี้นักเรียนสายวิทย์ชั้น ม.4 ห้ามพลาด น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่ทำให้เกิดพันธะแบบต่างๆ อาทิ พันธะไอออนิค พันธะโควาเลนต์ และพันธะโลหะ มาเรียนเคมีแบบแซ่บซ่าได้สาระกับ T.J. ไอหญ้า เตรียมพร้อมรับสนามสอบทั้งในโรงเรียนและสนามสอบทั่วประเทศ

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

6

ระยะเวลา

4 ชั่วโมง 25 นาที

เรียนได้

10 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿330