คอร์ส

คอร์สวิชา MATHS เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

มาต่อยอดเรื่องการให้เหตุผลกันด้วยหลักตรรกศาสตร์ ทำความรู้จักกับ ประพจน์ ค่าความจริง อะไรคือนิเสธ สมมูล สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ น้องๆ จะต้องร้อง ว้าว! เมื่อพบว่าการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตอบโจทย์ได้ดีกว่าการใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องต่างๆ ชนิดฟ้ากับเหว แถมเจอในข้อสอบยังง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

5

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง 57 นาที

เรียนได้

7 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿250

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน