คอร์ส

คอร์สวิชา MATHS เรื่อง แคลคูลัส (ปริพันธ์)

แคลคูลัสเปรียบไปก็คือ ไฮไลท์ของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าไม่รู้ก็เหมือนพลาดเรื่องสำคัญที่สุดไป บทเรียนนี้จะแนะนำให้น้องๆ รู้จักกับ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นแบบต่างๆ และ ปริพันธ์ (อินทิเกรต) ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรยาก เพราะมี T.J.ป๊อบเตรียมปูพื้นฐานให้ ต่อยอดได้อย่างมั่นใจ สนามสอบไหนๆ ก็ไม่ต้องกลัว!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

9

ระยะเวลา

6 ชั่วโมง 17 นาที

เรียนได้

14 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿540

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน