คอร์ส

คอร์สวิชา MATHS เรื่อง แคลลูลัสเบื้องต้น

แคลคูลัสเปรียบไปก็คือ ไฮไลท์ของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าไม่รู้ก็เหมือนพลาดเรื่องสำคัญที่สุดไป บทเรียนนี้จะแนะนำให้น้องๆ รู้จักกับ อนุพันธ์ และ ปริพันธ์ (อินทิเกรต) และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นแบบต่างๆ ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรยาก เพราะมี T.J.ป๊อบเตรียมปูพื้นฐานให้ ต่อยอดได้อย่างมั่นใจ สนามสอบไหนๆ ก็ไม่ต้องกลัว!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

8

ระยะเวลา

5 ชั่วโมง 57 นาที

เรียนได้

14 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿510