คอร์ส

คอร์สวิชา PHYSICS เรื่อง การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

สงสัยไหม ว่าเวลาเล่นสเกตในลานที่โค้งเป็นวงกลมวนไปวนมาซ้ำรอบเดิมและรัศมีคงที่ เรากำลังเคลื่อนที่แบบไหนอยู่ คำตอบอยู่ในบทเรียนเรื่องนี้แล้ว มาเรียนรู้วิถีการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ปริมาณที่เกี่ยวข้อง ชนิดของแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเชิงเส้น กับเชิงมุม T.J. ตึ๋งประจำการพร้อมอธิบาย ไขทุกข้อข้องใจไม่เหลืออะไรไว้ให้สงสัยในห้องสอบอีกเลย

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

3

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง

เรียนได้

7 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿170

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน