คอร์ส

คอร์สวิชา PHYSICS เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

มาเรียนรู้เรื่องใหญ่ในวิชาฟิสิกส์ซึ่งก็คือเรื่อง " ไฟฟ้าสถิต" กันตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างประจุไฟฟ้าสองขั้ว ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้าไปจนถึงโจทย์คำนวณหาศักย์ไฟฟ้าแบบต่างๆ เนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย สไตล์ T.J. ฟาร์มมี่ เต็มที่กับโจทย์ประยุกต์นานาชนิดที่ข้อสอบชอบออกอยู่บ่อยๆ คลิกไปเรียนตอนนี้ มั่นใจเต็มที่กับทุกๆ สนามสอบ

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

13

ระยะเวลา

7 ชั่วโมง 48 นาที

เรียนได้

20 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿670

คอร์สวิชา PHYSICS เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (เฉพาะวิดีโอ) 📃

คอร์สวิชา PHYSICS เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 📃