คอร์ส

คอร์สวิชา SOCIAL เรื่อง ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้น้องๆ เข้าใจโลกมากขึ้น โลกเป็นมาอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะกลายสภาพไปเป็นเช่นไรในอนาคต มาศึกษาแผนที่ทางกายภาพ ทางรัฐกิจ เส้นชั้นต่างๆ มาตราส่วนของแผนที่ เรียนรู้เส้นละติจูด และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เพิ่มอาหารให้สมอง และเตรียมพร้อมตะลุยข้อสอบแอดมิชชั่น กันแบบรัวๆ ค่า!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

8

ระยะเวลา

5 ชั่วโมง 55 นาที

เรียนได้

14 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿500