คอร์ส

คอร์สวิชา THAI เรื่อง การพูด

ทักษะการพูดนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญมากในการสอบ มาเรียนรู้หลักการฟังเพื่อนำมาพูดต่อ วิธีพูด ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง และโน้มน้าวใจด้วยภาษาที่ใช่ และใจความที่ตรงประเด็น T.J. คนเก่งจัดเต็มกับเนื้อหาเน้นๆ โจทย์เจ๋งๆ มากมาย ชนิดที่น้องๆ จะหาไม่ได้จากที่ไหน คลิกก่อน เก่งก่อน สอบได้คะแนนสูงปรี๊ดทีเดียว

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
1 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

4

ระยะเวลา

2 ชั่วโมง 41 นาที

เรียนได้

7 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿230

เอกสารประกอบคอร์ส

เอกสารประกอบการเรียนพร้อมดาวน์โหลดในบทเรียน