คอร์ส

คอร์สวิชา THAI เรื่อง ภาษาและการสื่อสาร

เกิดเป็นมนุษย์ตัวน้อยๆ ในโลก หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ที่ต้องสื่อสารกับคนรอบตัว แต่จะสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่น้องๆ ต้องการ แถมความรู้ภาคทฤษฎียังต้องแน่นรับสนามสอบอีกนั้น ต้องเรียนให้เป๊ะทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ แต่เดี๋ยวก่อน ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกต่อไป T.J.Tom เซียนภาษาไทยพันธุ์แท้ พร้อมปูพื้นฐานชนิดแน่นปึ๊ก สนามสอบไหนๆ ก็จัดไป!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

12

ระยะเวลา

7 ชั่วโมง 40 นาที

เรียนได้

20 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿660

คอร์สวิชา THAI เรื่อง ภาษาและการสื่อสาร (เฉพาะวิดีโอ) 📃

คอร์สวิชา THAI เรื่อง ภาษาและการสื่อสาร 📃