คอร์ส

คอร์สวิชา THAI เรื่อง หลักการใช้ภาษา ม.5

มาร่วมค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างภาษาและวัฒนธรรม จัดเต็มเรื่องคำ และสำนวนที่ออกข้อสอบบ่อย วิธีการร้อยเรียงประโยคเป็นเช่นใด มีวิธีทำอย่างไร และอะไรคือคำประพันธ์ประเภทร่าย ขึ้น ม.5 อะไรๆ ก็ดูยาก แต่เลเวลที่ว่า hard ของข้อสอบจะลดลงมาเป็นอย่างมากเมื่อมี T.J.Tom มาเติมเต็มเทคนิคและรูปแบบต่างๆ อีกมากมายมาให้เชยชม

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

7

ระยะเวลา

5 ชั่วโมง 3 นาที

เรียนได้

14 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿430