คอร์ส

คอร์ส ตะลุยโจทย์ วิชา O-NET/GAT (อังกฤษขั้นเทพ)

เมื่อทวนแกรมม่าจากคอร์สเข้มข้นจนมั่นใจ ก็ได้เวลาฝึกปรือวิชากับโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง T.J.จิวเวอรี่แบ่งติวเนื้อหาตามหมวดหมู่ ตั้งแต่บทสนทนา, Cloze Test, Reading, Error Detection และการจัดเรียงประโยค ครบถ้วนทุกประการ เรียนแล้วสอบผ่านได้เกรด 4

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

16

ระยะเวลา

10 ชั่วโมง 54 นาที

เรียนได้

25 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿920

คอร์ส ตะลุยโจทย์ วิชา O-NET/GAT (อังกฤษขั้นเทพ) (เฉพาะวิดีโอ) 📃

คอร์ส ตะลุยโจทย์ วิชา O-NET/GAT (อังกฤษขั้นเทพ) 📃