คอร์ส

คอร์ส ตะลุยโจทย์ วิชา O-NET/PAT1 (คณิตศาสตร์ขั้นเทพ)

คณิตศาสตร์ ม.ปลายเนื้อหาครอบคลุมมากมายหลายเรื่อง แต่ด้วยเงื่อนไขเรื่องเวลา น้องๆ อาจพบว่าไม่สามารถทบทวนได้ทั้งหมด TJ.ป๊อบเข้าใจสถานการณ์วัยรุ่นยุคนี้ สรุปประเด็นที่ใช้ออกข้อสอบแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อลดเวลาทำความเข้าใจ แน่นด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบฉบับจริงย้อนหลัง บทเรียนคุณภาพที่ไม่อยากให้น้องๆ พลาดก่อนแอดมิชชั่น!

0 ขั้้นตอนที่เรียนเสร็จ0%
2 บทเรียน

จำนวนวิดีโอ

18

ระยะเวลา

14 ชั่วโมง 2 นาที

เรียนได้

35 วัน 

*นับจากวันที่สมัคร

Purchase This Course ฿1210

คอร์ส ตะลุยโจทย์ วิชา O-NET/PAT1 (คณิตศาสตร์ขั้นเทพ) (เฉพาะวิดีโอ) 📃

คอร์ส ตะลุยโจทย์ วิชา O-NET/PAT1 (คณิตศาสตร์ขั้นเทพ) 📃