ผู้ดูแลระบบ
Click For Clever

รับตรง61 สอบตรง + ทุน ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ประเภทสอบตรง พร้อมสอบชิงทุนการศึกษากว่า 50 ทุน 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกำหนดการรับสมัคร 


         


สาขาที่เปิดรับ
     • คณะวิศวกรรมศาสตร์        
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
             - วิศวกรรมยานยนต์
             - วิศวกรรมการผลิต
             - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
             - วิศวกรรมอุตสาหการ
             - วิศวกรรมไฟฟ้า

     • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
             - เทคโนโลยีสารสนเทศ
             - เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
             - เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
             - เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

     • คณะบริหารธุรกิจ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
             - การจัดการอุตสาหกรรม
             - การบัญชี
             - บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
             - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
             - การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
             - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
             - การตลาดเชิงสร้างสรรค์คุณสมบัติ
     • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส.
     มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนดการคัดเลือก
     • ยื่นผลการเรียน
     • สอบข้อเขียน
     • สอบสัมภาษณ์
วิธีสมัคร
     • สมัครทางไปรษณีย์
     • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น**สำหรับรายละเอียดการขอรับทุนนั้น น้องๆ สามารถศึกษาได้จากกำหนดการนะครับ** 

เข้าสู่เว็บไซต์ >>คลิก<<
ดาวน์โหลดกำหนดการ >>คลิก<<
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น