เหลือเวลาก่อนสอบ ONET ม.ปลาย

103
Days
01
Hours
36
Minutes
27
Seconds

เหลือเวลาก่อนสอบ GAT/PAT 

88
Days
01
Hours
36
Minutes
27
Seconds

สอบ กสพท และ 9 วิชาสามัญ

111
Days
01
Hours
36
Minutes
27
Seconds

โปรโมชันเหมาตะลุยโจทย์ ม.ปลาย

ดูนาน 12 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง
ความยาว 360 ชม.
เอกสาร 2000 หน้า

เหมา O-NET 12 เดือน
ราคา 59,724 บ.

เหมา GAT/PAT 12 เดือน
ราคา 30,360 บ.

เหมา 9วิชาสามัญ 12 เดือน
ราคา 33,444 บ.

พิเศษ!!  ปลดล็อค ดูพร้อมกันได้ 32 หน้าจอ เฉลี่ยหน้าจอละ 247 บ. และยังใช้ได้กับคอร์สต่างๆ ที่ซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลา 12 เดือนนี้

ราคา 123,528 บ.
ลดพิเศษ 7900 บ.

ดูนาน 7 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง
ความยาว 360 ชม.
เอกสาร 2000 หน้า

เหมา O-NET 7 เดือน
ราคา 34,839 บ.

เหมา GAT/PAT 7 เดือน
ราคา 17,710 บ.

เหมา 9วิชาสามัญ 7 เดือน
ราคา 19,509 บ.

พิเศษ!!  ปลดล็อค ดูพร้อมกันได้ 20 หน้าจอ เฉลี่ยหน้าจอละ 295 บ. และยังใช้ได้กับคอร์สต่างๆ ที่ซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลา 7 เดือนนี้

ราคา 72,058 บ.
ลดพิเศษ 5900 บ.

ดูนาน 3 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง
ความยาว 360 ชม.
เอกสาร 2000 หน้า

เหมา O-NET 3 เดือน
ราคา 14,931 บ.

เหมา GAT/PAT 3 เดือน
ราคา 7,590 บ.

เหมา 9วิชาสามัญ 3 เดือน
ราคา 8,361 บ.

พิเศษ!!  ปลดล็อค ดูพร้อมกันได้ 9 หน้าจอ เฉลี่ยหน้าจอละ 322 บ. และยังใช้ได้กับคอร์สต่างๆ ที่ซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลา 3 เดือนนี้

ราคา 30,882 บ.
ลดพิเศษ 2900 บ.

ดูนาน 1 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง
ความยาว 360 ชม.
เอกสาร 2000 หน้า

เหมา O-NET 1 เดือน
ราคา 4,977 บ.

เหมา GAT/PAT 1 เดือน
ราคา 2,530 บ.

เหมา 9วิชาสามัญ 1 เดือน
ราคา 2,787 บ.

พิเศษ!!  ปลดล็อค ดูพร้อมกันได้ 5 หน้าจอ เฉลี่ยหน้าจอละ 380 บ. และยังใช้ได้กับคอร์สต่างๆ ที่ซื้อเพิ่มเติมในช่วงเวลา 1 เดือนนี้

ราคา 10,294 บ.
​ลดพิเศษ 1900 บ.

เหลือเวลาก่อนสอบ กลาง/ปลายภาค 

37
Days
01
Hours
36
Minutes
27
Seconds

โปรโมชัน เหมาคอร์สเรียน ม.ปลาย