โปรโมชัน เหมาคอร์สเรียน ม.ปลาย

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿2,676

฿1790

 • เหมาครบทุกบทคณิตศาสตร์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 100 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿8,630

฿4450

 • เหมาครบทุกบทคณิตศาสตร์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 100 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿20,317

฿5990

 • เหมาครบทุกบทคณิตศาสตร์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 100 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿34,520

฿6990

 • เหมาครบทุกบทคณิตศาสตร์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 100 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿2,276

฿1490

 • เหมาครบทุกบทฟิสิกส์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 80 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿6,830

฿3450

 • เหมาครบทุกบทฟิสิกส์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 80 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿15,936

฿4990

 • เหมาครบทุกบทฟิสิกส์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 80 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿27,320

฿5990

 • เหมาครบทุกบทฟิสิกส์
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 80 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿1,643

฿1290

 • เหมาครบทุกบทเคมี
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 60 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿4,930

฿2450

 • เหมาครบทุกบทเคมี
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 60 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿11,503

฿3990

 • เหมาครบทุกบทเคมี
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 60 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿19,720

฿4990

 • เหมาครบทุกบทเคมี
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 60 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿1,700

฿1290

 • เหมาครบทุกบทชีววิทยา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 57 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿5,100

฿2450

 • เหมาครบทุกบทชีววิทยา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 57 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿11,900

฿3990

 • เหมาครบทุกบทชีววิทยา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 57 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿20,400

฿4990

 • เหมาครบทุกบทชีววิทยา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 57 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿1,650

฿990

 • เหมาครบทุกบทภาษาไทย
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 59 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿4,950

฿1990

 • เหมาครบทุกบทภาษาไทย
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 59 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿11,550

฿2990

 • เหมาครบทุกบทภาษาไทย
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 59 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿19,800

฿3990

 • เหมาครบทุกบทภาษาไทย
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 59 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿897

฿790

 • เหมาครบทุกบทอังกฤษ
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 30 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿2,690

฿1450

 • เหมาครบทุกบทอังกฤษ
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 30 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿6,276

฿1990

 • เหมาครบทุกบทอังกฤษ
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 30 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿10,760

฿2990

 • เหมาครบทุกบทอังกฤษ
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 30 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿1,053

฿790

 • เหมาครบทุกบทสังคม
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 37 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿3,160

฿1450

 • เหมาครบทุกบทสังคม
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 37 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿7,373

฿1990

 • เหมาครบทุกบทสังคม
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 37 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿12,640

฿2990

 • เหมาครบทุกบทสังคม
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 37 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที

ดูนาน 1 เดือน

พร้อมสำหรับ เดือนแห่งการสอบระหว่างเรียน

฿12,097

฿3500

 • เหมาครบทุกบททุกวิชา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน  1 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 423 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที
 • Arrow Circle Right
  เฉลี่ยวันละ 117 บ. วิชาละ 16 บ. ประหยัดคุ้ม ถูกกว่าค่าเดินทางไปกลับโรงเรียนกวดวิชา

ดูนาน 3 เดือน

เตรียมตัวสบาย สบาย ตลอดเทอม

฿36,290

฿7900

 • เหมาครบทุกบททุกวิชา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 423 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที
 • Arrow Circle Right
  เฉลี่ยวันละ 88 บ. วิชาละ 12 บ. ประหยัดคุ้ม ถูกกว่าค่าขนมของหวานไอศกรีม

ดูนาน 7 เดือน

พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

฿84,676

฿9900

 • เหมาครบทุกบททุกวิชา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 7 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 423 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที
 • Arrow Circle Right
  เฉลี่ยวันละ 47 บ. วิชาละ 7 บ. ประหยัดคุ้ม ถูกกว่าค่าข้าว

ดูนาน 12 เดือน

เตรียมตัวสบายพร้อมทุกสนามสอบ

฿145,160

฿10900

 • เหมาครบทุกบททุกวิชา
 • ดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงและจำนวนครั้งภายใน 12 เดือน
 • ยังไม่ได้ดูต่ออายุอัตโนมัติ ฟรี
 • Arrow Circle Right
  ความยาววิดีโอกว่า 423 ชม. พร้อมเอกสารประกอบการสอนดาวโหลดได้ทันที
 • Arrow Circle Right
  เฉลี่ยวันละ 30 บ. วิชาละ 4 บ. ประหยัดคุ้ม ถูกกว่าค่ากาแฟ

เหลือเวลาก่อนสอบ กลางภาค/ปลายภาค อีก 

64
Days
17
Hours
01
Minutes
49
Seconds

เหลือเวลาก่อนสอบ GAT/PAT อีก

123
Days
17
Hours
01
Minutes
49
Seconds

เหลือเวลาก่อนสอบ ONET ม.ปลาย อีก

130
Days
17
Hours
01
Minutes
49
Seconds

เหลือเวลาก่อนสอบ กสพท และ 9 วิชาสามัญ อีก

138
Days
17
Hours
01
Minutes
49
Seconds

โปรโมชัน เหมาตะลุยโจทย์