ถ้าน้องๆ มองหาเพียงคำตอบของข้อสอบ พี่กระต๊อบคงไม่มีให้ แต่ถ้าอยากเรียนรู้หลักการ ฝึกฝนทักษะให้ชำนาญ จนสร้างสรรค์วิธีการจดจำและการนำไปใช้ได้ พี่กระต๊อบพร้อมพาน้องไปด้วยกัน ///// ผลงาน >> √ ครู Master Teacher ** √ วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมอบรมครู เช่น วิทยากรงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู Educa ** √ กรรมการปรับหนังสือแบบเรียนภาษาไทยฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ** √ ครูพิเศษสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้รับเชิญจากสถานศึกษาทั่วประเทศมากว่า 10 ปี